За Организатора

ТЪКАННА БАНКА „БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ” е единствената тъканна банка в България, която осъществява дейност и в областта на фамилно стволовоклетъчно банкиране, и в областта на тъканно банкиране при донорство на живи и починали лица.

 

Тъканна банка "Биорегенерация" е регистрирана през 2011 г., като проект на Фондация Биорегенерация за социално-отговорен бизнес модел, целящ по-добра достъпност на високотехнологични услуги за българските семейства, по-високо качество на донорски материал за трансплантации, повишаване на информираността на обществото по въпросите на донорството и новите медицински постижения в областта на трансплантациите и регенеративната медицина.

 

В областта на тъканното банкиране, ТБ „Биорегенерация“ работи от 2011 г. и извършва дейности по получаване и предоставяне на роговична тъкан за трансплантация, дейности по осигуряване и дистрибуция на костна тъкан от феморални главички при живо донорство, както и дейности по осигуряване на мускулно-скелетна, перикардна и кожна тъкан при трупно донорство. В екипа са привлечени утвърдени имена в очното банкиране, което успоредно с придобиването на най-висок клас специализирано оборудване, допринася за високото качество на експертизата на получените тъкани и отличните отзиви от трансплантолозите.

 

През 2013 г. ТБ  „Биорегенерация“ разработи собствен алографт – продукт от глицеролизирана амниотична тъкан HAM, който получава отлична оценка от практиците и затвърждава лидерската позиция на банката. През 2016 г. банката внедри и нов уникален за България алографт – Amniodry Disc продукт от дехидратирана амниотична мембрана, предназначен за офталмологията.

 

През 2016 г. банката разработва и първия тъканно-инженерен продукт благодарение на което в рамките на клинично изпитване са извършени 10 успешни трансплантации на екс виво намножени автоложни лимбални стволови клетки. Това нарежда ТБ Биорегенерация на стветовно ниво във връзка с лечение на корнеална слепота, свързана с дефицит на гореупоменатите клетки.

 

През 2016 г. ТБ Биорегенерация въведе още един алографт – глицеролизирана роговична тъкан за тектонична кератопластика. Продуктът получи одобрение от медицинските специалисти и е успешно прилаган в няколко лечебни заведения.

 

През 2017 г. ТБ Биорегенерация след квалификация на организация по обработка въвежда в продуктовото си портфолио висококачествени костни алографт продукти за денталната медицина и лицево-челюстната хирургия, обработени чрез технологията Osteopure и стерилизирани чрез най-съвременната методика, а именно EBEAM стерилизация, резултираща във висококачествен продукт със запазена архитектоника.

 

В областта на стволовоклетъчното банкиране, Биорегенерация се явява наследник на банката за стволови клетки в СБАХЛ Д-р Малинов – една от първите банки за стволови клетки у нас, с най-голям брой съхранени проби. С екип с дългогодишен опит и съвременни високотехнологични лаборатории с уникално за страната оборудване, за Биорегенерация не е трудно да запази лидерската позиция в областта, като и в момента е най-предпочитаната българска банка за стволови клетки.