Място на събитието

Music Jam Club

гр. София, 

ул. „Пиротска“ 5

График

13 май 2023 г.

Лектор

д-р Сам Омар

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

Развоят на дигиталната стоматология доведе до въвеждането на все повече нови дигитални инструменти, като познанието и умението за използване на тези инструменти спестява безценно време, подобрява работния процес и работи изключително в полза на пациента. С помощта на дигиталните технологии, зависимите от приложената техника процедури, като имедиатното поставяне, имедиатното натоварване на импланта, както и частичните екстракционни терапии (PET), могат да бъдат превърнати в направляван и предвидим процес.  В курса ще бъдат засегнати теми като 5-те измерения на дигиталното планиране на дентални импланти, дигитален анализ на костта, научни критерии за имедиатно натоварване, използване на инструменти, като ISQ и scannable гингивоформери и т.н. Ще бъде обсъдено как може да се съкрати значително времето на престой на пациента чрез приложението на протокола ONEDAY Implants за имедиатно натоварване и как да се осъществи тотална рехабилитация на горна и долна челюст чрез приложение на специализиран софтуер, CBCT, виртуален пациент и цефалометричен анализ. По време на курса ще бъдат обсъдени и понастоящем най-новия тип водачи, а именно сглобяемите такива (stackable guides).

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Запознаване и разбиране на:

 • 5-те измерения на дигиталното планиране;
 • протоколи за сканиране при частично обеззъбяване срещу протоколи за сканиране при пълно обеззъбяване;
 • направлявана хирургия vs направлявано протезиране;
 • имедиатно натоварване, кога и защо;
 • роля на анализа на костната плътност при имедиатното натоварване;
 • научни критерии за имедиатно натоварване;
 • анализ на резонансната честота (RFA) и коефициента на имплантна стабилност (ISQ) vs торк (IT) на завиване на импланта;
 • обективни и ефикасни отложени протоколи за натоварване;
 • подобряване на нивото на костта около дентални импланти;
 • направлявана частична екстракционна терапия (PET);
 • имедиатно натоварване, различни протетични възможности и имедиатни конструкции,
 • усложнения и управление на усложненията при направляваната хирургия;
 • създаване на виртуални пациенти;
 • използване на CBCT в пълен обем (large FOV CBCT) за планиране;
 • използване на цефалометрични анализи при тотални рехабилитации на горна и долна челюст;
 •  работен поток при имедиатни тотални рехабилитации на горна и долна челюст.

 

КУРСЪТ Е НАСОЧЕН КЪМ онези специалисти, които искат да разберат концепцията за виртуален пациент, как да се прилагат лицевите и CBCT скенери за дигитално планиране, особено при тотални рехабилитации на горна и долна челюст, да използват дигитални инструменти за микро планирането на хирургичните процедури и да запазят и подобрят нивото на костта около поставените импланти.

Такса за участие:

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 30.04. 2023 Г. - 360 лв.

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ 1.05. – 13.05.2023 Г. - 420 лв.
 

*ЦЕНА ЗА СТУДЕНТИ - 80 лв.

*Цената е валидна само за студенти по дентална медицина и зъботехника, които отговарят на критериите на чл. 91 от Закона за висшето образование, а именно субсидирани с трансфери от държавния бюджет /държавна поръчка/. Изисква се представяне на студентска книжка.

Цените включват ДДС.

Таксите се превеждат по сметка:

IBAN: BG68 BUIN 95611000 6134 55
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк
Получател: Мегаджен Имплант ООД

За регистрация и записване:

Таня Запрянова

Телефон: 0877 000 587

tanya.zapryanova@megagen.bg

ЗА ЛЕКТОРА

Д-р Сам Омар е стоматолог, имплантолог и международен лектор с огромна страст към дигиталната стоматология и имплантология.

В продължение на последните седем години д-р Омар работи активно с няколко глобални компании, допринасяйки към разработката на софтуерни продукти и иновативни технологии, в услуга на подобряване на клиничната успеваемост и пациентската удовлетвореност при стоматологичното лечение.

Той е директор и главен лектор в Интернационална академия за дигитална стоматология One Day, където преподава дигитален орален дизайн, дигитално планиране и компютърно направлявана стоматология.

Работил е в дигиталния департамент на MegaGen Implant в качеството си на ръководител на развойната дейност и обучението по R2, както и като продуктов специалист. Съразработчик е на софтуерите R2GATE и Digital Oral Design.

Д-р Омар е лектор и обучител на стоматолози и зъботехници по работа със софтуери за дигитално планиране и направлявана хирургия в рамките на интернационални събития и практически курсове.

Създател е на безплатно съдържание в различни интернет платформи под формата на обучителни материали. Той е клиничен изпитател и рецензент на различни дигитални продукти и CAD/CAM библиотеки.

През 2021 д-р Омар е отличен с наградата Best Speaker на глобалния конгрес на DDS и

от миналата година е медицински директор на компанията Implant Depot предлагаща по цял свят преглед, дигитално планиране и изработка на хирургични водачи в т.ч. сглобяеми такива (stackable guides).

ЗА ОРГАНИЗАТОРА

Bioregeneracia_bg_color_transparent.png

Биорегенерация е най-голямата тъканна банка в България и една от първите, които развиват съхранението на стволови клетки с най-съвременните и надеждни методи и технологии.

 

Повече за БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ