Място на събитието

гр. Пловдив,

хотел Империал

График

02 април 2022

Лектор

Доцент д-р Давиде Фаронато

 

ИНФОРМАЦИЯ:

DR. DAVIDE FARRONATO: ОПТИМИЗИРАНА ЕСТЕТИКА НА ФРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ

ЦЕЛОДНЕВЕН ПРАКТИКО-ТЕОРЕТИЧЕН КУРС

 

Всеки клиницист желае да постигне предсказуем и дълготраен естетичен резултат във фронталната област, би все още информацията за постигането му е недостатъчна. Някои скорошни открития драматично промениха начина на мислене. Фенотипната модулация е мощен инструмент, след като вече сме запознати с принципите за прогнозиране на тъканната еволюция и начините за промяна на модела на растеж.

Ще бъдат представени резултатите от различни проучвания, посветени на тъканните присадки, и връзката им с протетиката. Целта на лекцията е да се предостави на клинициста способността да постига идеален естетичен вид на меките тъкани около имплантите в естетичната зона.

 

Основни теми на обучението:

 

1.    Модел на диференциация на тъканите около денталните импланти в течение на времето.
2.    Биологично обусловена имплантология в зависимост от очаквания потенциал на тъканите​​​​​​​.
3.    
Актуализация на техниките за изпълнение на тъканните присадки​​​​​​​.
4.    
Разпознаване на тъканния фенотип при избора на област за добиване на тъканна присадка​​​​​​​.
5.    Поддържане на профила на гингивалния ръб според типа на графта.​​​​​​​

 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ:

ДО 15.03. 2022 Г.

Лекционна част - 250 лв.
Лекционно и практическо обучение - 600 лв.

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ:

16.03. - 01.04.2022 Г.

Лекционна част - 350 лв.

Лекционно и практическо обучение - 750 лв.

*ЦЕНА ЗА СТУДЕНТИ

100 ЛВ.

*Цената е валидна само за студенти по дентална медицина, които отговарят на критериите на чл. 91 от Закона за висшето образование, а именно субсидирани с трансфери от държавния бюджет /държавна поръчка/. Изисква се представяне на студентска книжка.

 

Цените включват ДДС. Таксите се превеждат по сметка:

IBAN: BG68 BUIN 95611000 6134 55
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк
Получател: Мегаджен Имплант ООД

 

За регистрация и записване:

Телефон: 0877 000 587

Таня Запрянова

tanya.zapryanova@megagen.bg

ЗА ЛЕКТОРА

Доц. д-р Давиде Фаронато

Завършил с cum laude специалност Стоматология към Миланския университет, д-р Фаронато продължава обучението си като докторант и през 2007 г. защитава теза на тема "Иновативни техники в оралната имплантология и протетична рехабилитация: комплексна протетика при случаите на напреднала остеоинтеграция; насоки за клиничен успех и управление на риска - ретроспективен анализ".

Отново в Миланския университет, през 2009, отново с отличие завършва следдипломната си квалификация по Орална хирургия и защитава теза на тема "Дългосрочната оценка на имплантите на глобално ниво: радиографски, клинични и хистологични аспекти". През 2009-2010 д-р Фаронато става хоноруван преподавател в катедра "Хирургия и морфологични науки" към университета в Инсубрия (Италия).

Активен член на "Италианското дружество по орална хирургия и имплантология" и "Италианското общество на специалистите в оралната хирургия".

Д-р Фаронато е съавтор на над 70 публикации с международно участие, 6 книги, участва с резюмета и постери в над 30 международни конгреса, лектор е в множество научни конгреси и практически курсове.