Място на събитието

Конферентна зала КООП, София

График

27 ноември 2021

Лектор

Доц. д-р Омид Могхадас

 

ИНФОРМАЦИЯ:

2 Х ПРИНЦИПИ НА УСПЕХА С ДОЦ. Д-Р ОМИД МОГХАДАС

ПРАКТИКО-ТЕОРЕТИЧЕН КУРС В 2 ЧАСТИ

Тема 1: Имедиатно натоварване в естетична зона. Принципи на успеха.

Обхват: Мениджмънт на букалната кост, дизайн на ламбото, мениджмънт на екстракционните гнезда, провизионализиране, PET, роля на дизайна на импланта в първичната стабилност, значение на биотипа на меките тъкани и 3D позиционирането на импланта.

Практическа част 1

Tехника за имедиатно натоварване на импланти в естетична зона

Тема 2: Ключови фактори за успешна хоризонтална и вертикална аугментация

Обхват: Подбор на правилната техника за аугментация, подбор на правилните материали, техника с титаниеви мембрани, sаusage техника, техника на Кури и ridge splitting. Управление на ламбото и техники за затваряне без напрежение. Техники на зашиване. 

Практическа част 2

Техники на хоризонтална и вертикална аугментация с резорбируеми и нерезорбируеми мембрани

 

ПРОГРАМА:

 

08:30 - 10:30 -  Имедиатно натоварване в естетична зона. Принципи на успеха.

10:30 - 11:00 - Кафе пауза

11:00 - 13:00 - Практическа част 1

13:00 - 13:40 - Обедна почивка

13:40 - 15:40 - Вертикална и хоризонтална аугментация

15:40 - 16:00 - Кафе пауза

16:00 - 18:00 - Практическа част II

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 

Цена за участие: 1000 лв.

Максимален брой участници: 25

Пакети за участие: потърсете информация за активните пакети от организатора.

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

Телефон: 0877 000 587

Таня Запрянова

tanya.zapryanova@megagen.bg

ЗА ЛЕКТОРА

Доц. д-р Омид Могхадас

Доц. д-р Омид Могхадас е дипломиран пародонтолог, преподавател и изследовател, както и практикуващ имплантолог.  
-    Собственик е на Moghaddas Periodontics and Dental Implant Center;
-    Създател и собственик на образователен център Academy of Dental Excellence, предлагащ курсове по имплантология и пародонтология;
-    Бил е стипендиант по Дентална имплантология на щата Ню Йорк (Stony Brook);
-    Президент и основател на Интернационалния симпозиум по усложенения в денталната имплантология;
-    Хоноруван преподавател в Изследователски център по лицево-челюстна хирургия, Техеран;
-    Доцент в катедра „Пародонтология“, Islamic Azad University, направление „Дентална медицина“, Техеран.

Публикувал е повече от 15 статии в местни и интернационални научни издания, както и 9 книги в областта на пародонтологията и имплантологията като преводач и автор.
-    Речник на термините в пародонтологията и имплантологията (автор и преводач) – 2009;
-    Пиезохирургия; приниципи и техники (автор) – 2010;
-    Управление на усложненията в денталната имплантология (автор) – 2011;
-    Socket Shield – минало, настояще и бъдеще (автор) – 2019;
-    Хоризонтална и вертикална аугментация (преводач) – 2018;
-    Меки тъкани и розова естетика (преводач) – 2020;
-    4D планиране на имплантологичното лечение в стоматологията (преводач) 2019;
-    Обзор на пародонтологията (автор) 2018.

Д-р Могхадас е интернационален лектор с повече от 200 изнесени презентации и 78 хирургии на живо; експерт и консултант за дентални съдебно-медицински случаи. Член на MINEC, магистър към Интернационалния конгрес по имплантология (ICOI). Експерт е към Osseonews.com и Radio Salamat. Член на редакторския екип на Today’s Dentistry Magazine; рецензент на Journal of Periodontology Journal Of Isfahan Dental School.

Д-р Могхадас е член на няколко браншови организации като Иранската асоциация по пародонтология, Американската асоциация по пародонтолгия, Иранската асоциация по имплантопогия, Иранската стоматологична асоциация и Иранската асоциация на общопрактикуващите дентални специалисти.

Водещ на онлайн поредицата Hot Seat.