Нашите лектори

Д-р Сам Омар е стоматолог, имплантолог и международен лектор с огромна страст към дигиталната стоматология и имплантология.

В продължение на последните седем години д-р Омар работи активно с няколко глобални компании, допринасяйки към разработката на софтуерни продукти и иновативни технологии, в услуга на подобряване на клиничната успеваемост и пациентската удовлетвореност при стоматологичното лечение.

Той е директор и главен лектор в Интернационална академия за дигитална стоматология One Day, където преподава дигитален орален дизайн, дигитално планиране и компютърно направлявана стоматология.

Работил е в дигиталния департамент на MegaGen Implant в качеството си на ръководител на развойната дейност и обучението по R2, както и като продуктов специалист. Съразработчик е на софтуерите R2GATE и Digital Oral Design.

Д-р Омар е лектор и обучител на стоматолози и зъботехници по работа със софтуери за дигитално планиране и направлявана хирургия в рамките на интернационални събития и практически курсове.

Създател е на безплатно съдържание в различни интернет платформи под формата на обучителни материали. Той е клиничен изпитател и рецензент на различни дигитални продукти и CAD/CAM библиотеки.

През 2021 д-р Омар е отличен с наградата Best Speaker на глобалния конгрес на DDS и

от миналата година е медицински директор на компанията Implant Depot предлагаща по цял свят преглед, дигитално планиране и изработка на хирургични водачи в т.ч. сглобяеми такива (stackable guides).

 

Доц. д-р Омид Могхадас

Доц. д-р Омид Могхадас е дипломиран пародонтолог, преподавател и изследовател, както и практикуващ имплантолог.  
-    Собственик е на Moghaddas Periodontics and Dental Implant Center;
-    Създател и собственик на образователен център Academy of Dental Excellence, предлагащ курсове по имплантология и пародонтология;
-    Бил е стипендиант по Дентална имплантология на щата Ню Йорк (Stony Brook);
-    Президент и основател на Интернационалния симпозиум по усложенения в денталната имплантология;
-    Хоноруван преподавател в Изследователски център по лицево-челюстна хирургия, Техеран;
-    Доцент в катедра „Пародонтология“, Islamic Azad University, направление „Дентална медицина“, Техеран.

Публикувал е повече от 15 статии в местни и интернационални научни издания, както и 9 книги в областта на пародонтологията и имплантологията като преводач и автор.
-    Речник на термините в пародонтологията и имплантологията (автор и преводач) – 2009;
-    Пиезохирургия; приниципи и техники (автор) – 2010;
-    Управление на усложненията в денталната имплантология (автор) – 2011;
-    Socket Shield – минало, настояще и бъдеще (автор) – 2019;
-    Хоризонтална и вертикална аугментация (преводач) – 2018;
-    Меки тъкани и розова естетика (преводач) – 2020;
-    4D планиране на имплантологичното лечение в стоматологията (преводач) 2019;
-    Обзор на пародонтологията (автор) 2018.

Д-р Могхадас е интернационален лектор с повече от 200 изнесени презентации и 78 хирургии на живо; експерт и консултант за дентални съдебно-медицински случаи. Член на MINEC, магистър към Интернационалния конгрес по имплантология (ICOI). Експерт е към Osseonews.com и Radio Salamat. Член на редакторския екип на Today’s Dentistry Magazine; рецензент на Journal of Periodontology Journal Of Isfahan Dental School.

Д-р Могхадас е член на няколко браншови организации като Иранската асоциация по пародонтология, Американската асоциация по пародонтолгия, Иранската асоциация по имплантопогия, Иранската стоматологична асоциация и Иранската асоциация на общопрактикуващите дентални специалисти.

Водещ на онлайн поредицата Hot Seat.

Професор Томас Линкявичус

Професор Томас Линкевишиъс е завършил дентална медицина в Университета „Каунас", Литва, през 2000 г. През 2004 той завършва следдипломната си квалификация по протетика към Университета във Вилнюс, Литва. През 2009 защитава докторска теза (PhD] на тема „Влияние на дебелината на мукозата върху стабилността на алвеоларния гребен около импланти" в Университета Рига Страдинс в Латвия. През 2009 получава и Национална награда за млад учен на Литва.

Понастоящем, проф. Линкевишиъс е преподавател в Университета във Вилнюс. Основател на частен изследователски център „Vilnius Research Group"

Проф. Линкевишиъс е консултант към научни издания като „International Journal of Oral and Maxillofacial Implants", “Journal of Periodontology". "Clinical Implant Dentistry and Related Research" и "Journal of Clinical Periodontology". Той е автор на книгата „Zero Bone Loss Concepts' и е автор и съавтор на множество статии в международни издания, индексирани в PubMed. Д-р Томас Линкевишиъс е интернационален лектор и същевременно провежда задълбочени научни изследвания в областта на денталното имплантологично лечение. Патентовал е разработен от него протетичен компонент.

Член е на Европейската асоциация по остеоинтеграция (ЕАО) и е активен член на браншови организации от национален мащаб.

 

Д-р Давиде Фаронато

Завършил с cum laude специалност Стоматология към Миланския университет, д-р Фаронато продължава обучението си като докторант и през 2007 г. защитава теза на тема "Иновативни техники в оралната имплантология и протетична рехабилитация: комплексна протетика при случаите на напреднала остеоинтеграция; насоки за клиничен успех и управление на риска - ретроспективен анализ".

Отново в Миланския университет, през 2009, отново с отличе завършва следдипломната си квалификация по Орална хирургия и защитава теза на тема "Дългосрочната оценка на имплантите на глобално ниво: радиографски, клинични и хистологични аспекти". През 2009-2010 д-р Фаронато става хоноруван преподавател в катедра "Хирургия и морфологични науки" към университета в Инсубрия (Италия).

Активен член на "Италианското дружество по орална хирургия и имплантология" и "Италианското общество на специалистите в оралната хирургия".

Д-р Фаронато е съавтор на над 70 публикации с международно участие, 6 книги, участава с резюмета и постери в над 30 международни конгреса, лектор е в множество научни конгреси и практически курсове.

 

Д-р Пламен Бързашки

Д-р Пламен Бързашки е дипломиран магистър по дентална медицина към ФДМ-МУ, гр. Пловдив.

Специализации и проф. интереси:

Имплантология при Проф. Хофман, Seattle, WA, USA, Advanced Implant Academy.
Пародонтална хирургия при Проф. Андре Садун, Paris, France и в Munchen, Germany, Hurzeler & Zhur Dental Education Institute.
Д-р Бързашки е сертифициран преподавател и официален треньор за България на имплантните системи Camlog, Swiss и Mirage, Italy.

Член е на: БЗС, СБЗ, АДМБ, Accademia Di Implantologia e Parodontologia Italy /AIPI/; ROYAL Society of Medicine, UK.

Основател и председател на Дентален Клуб за Клинични Дискусии.

Д-р Пламен Бързашки работи в областта на имплантологията, пародонталната хирургия и естетичните възстановявания.

Участвал е в много следдипломни квалификационни курсове в различни области.

 

Проф. Магда Менси


Проф. Менси завършва стоматология с отличие през 2000 г. През 2006 преминава през практически и теоретичен курс по мукогингивална хирургия Professor De Sanctis; в периода 2010-2012 г. преминава през курс за напреднали по пародонтална хирургия и имплантология при пародонтологично компрометирани пациенти. От 2015 тя е хоноруван преподавател към Държавен Университет на Охайо, окръг Колумбия, САЩ. От 2001 г. притежава частна практика за консервативно и хирургично лечение и имплантология; от 2002 проф. Менси е асоцииран изследовател по орална хирургия и пародонтология (пародонтити, периимплантити, локални антибиотици, максиларни мицетоми, бифосфонат индуцирани остеонекрози, ниско-абразивни пудри) в Дентална клиника Spedali Civili di Brescia, като от същата година е медицински директор - ниво I в Департамента по орална хирургия за пациенти със системни патологии в същата клиника. От 2002 тя е преподавател по орална хирургия, имплантология, пародонтология и домашна орална хигиена в Университета на Бреша; в периода 2015-2017 работи като преподавател в магистърска програма по пародонтология - Университет La Sapienza, Рим; През 2016/2017 е преподавател в магистърска програма по дентална хигиена - Istituto Stomatologico Toscano, а през 2017/2018 - преподавател в магистърска програма по имплантология - Университет на Падуа; 2017/2018 е преподавател по дентална хигиена - Университет на Бреша. В периода 2019/2020 проф. Менси е преподавател по клинична и микрохирургична ендодонтия - Университет на Бреша. От 2021 тя е член на ITI и от 2013 - лектор в национални и международни форуми. Професор Менси е била рецензент в International Journal of Dentistry and Oral Health, 2018; Journal of Dentistry, Oral Disorders & Therapy, 2018; Quintessenza Internazionale, 2020. Била е научен ръководител на над 40 тези за придобиване на научно-образователна степен.
Проф. Менси е научен консултант на множество производители и нейните научни интереси са в областта на приложението на ниско абразивните пудри, агресивните пародонтити, локални антибиотици и начини на приложение, както и лечение на периимплантити.

 

Проф. Диего Лопс


Проф. Диего Лопс завършва с отличие стоматология през 2001 г. От 2001 г. е преподавател към катедра „Имплантология“ в Дентална клиника към болница “St.Paul” към Миланския университет. От 2003 е научен рецензент към Quintessence Publishing Co. Inc. (Chicago, IL). През 2004 г. преминава следдипломна квалификация по “Комплексна орална хирургия и техники за максиларна реконструкция” в Университета на Париж и през същата година придобива магистърска степен по “Иновативни техники в оралната имплантология и протетична рехабилитация” от Миланския университет. От 2006 г. проф. Лопс е преподавател в курс по следдипломно обучение по стоматология в Дентална клиника към болница “St.Paul” към Миланския университет; през 2008 придобива образователно-квалификационна степен PhD по дентална имплантология и протетични възстановявания към Миланския университет и от 2009 г. е преподавател в програма за следдипломна квалификация по имплантология и възстановявания към Университета на Падуа. През 2011 му е присъдена 1-ва награда на конкурса IIS за най-добро клинично проучване. Проф. Лопс а активен член и лидер на мнение на Италианското дружество по остеоинтеграция и член и лидер на мнение на ITI (International Team for Implantology). Активен член е на PEERS (Platform for Exchange, Education, Research Science) и от 2016 е хоноруван преподавател към Италианското министерство на университетското образование. От 2016 г. е асоцииран хабилитиран професор в Университета Джиао Тонг, Шанхай (Китай) и в държавния университет на Ташкент. От 2018 е доцент в Миланския университет и е автор на 53 публикации в интернационални научни издания.

Д-р. Матиа Манфредини

Д-р Матиа Манфредини е завършил стоматология в Университета на Инсубрия и е специализирал орална хирургия в Миланския университет. Понастоящем е докторант в клинично проучване и неговата дисертация e на тема “Цялостно дигитализирана имплантна рехабилитация”. Той е преподавател във факултета по Стоматология и орална хирургия в Миланския университет и клиничната му дейност е в Центъра по обеззъбяване и максиларни атрофии във Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico в Милано, ръководен от професор Майорана. Изследванията му са насочени към имплантологичното лечение, по-специално, управлението на периимплантните меки тъкани, поведението на костната тъкан, свързано с протетичната връзка и дигиталното имплантологично лечение. Автор е на публикации в национални и интернационални научни издания и е рецензент на такива в областта. Д-р Манфредини е сътрудник в книгата “Цялостно дигитализирани подходи в имплантната хирургия” от проф. Карло Майорана и Марио Беретта,  Ariesdue, 2023.