Нашите лектори

Д-р Давиде Фаронато

Завършил с cum laude специалност Стоматология към Миланския университет, д-р Фаронато продължава обучението си като докторант и през 2007 г. защитава теза на тема "Иновативни техники в оралната имплантология и протетична рехабилитация: комплексна протетика при случаите на напреднала остеоинтеграция; насоки за клиничен успех и управление на риска - ретроспективен анализ".

Отново в Миланския университет, през 2009, отново с отличе завършва следдипломната си квалификация по Орална хирургия и защитава теза на тема "Дългосрочната оценка на имплантите на глобално ниво: радиографски, клинични и хистологични аспекти". През 2009-2010 д-р Фаронато става хоноруван преподавател в катедра "Хирургия и морфологични науки" към университета в Инсубрия (Италия).

Активен член на "Италианското дружество по орална хирургия и имплантология" и "Италианското общество на специалистите в оралната хирургия".

Д-р Фаронато е съавтор на над 70 публикации с международно участие, 6 книги, участава с резюмета и постери в над 30 международни конгреса, лектор е в множество научни конгреси и практически курсове.

Д-р Пламен Бързашки

Д-р Пламен Бързашки е дипломиран магистър по дентална медицина към ФДМ-МУ, гр. Пловдив.

Специализации и проф. интереси:

Имплантология при Проф. Хофман, Seattle, WA, USA, Advanced Implant Academy.
Пародонтална хирургия при Проф. Андре Садун, Paris, France и в Munchen, Germany, Hurzeler & Zhur Dental Education Institute.
Д-р Бързашки е сертифициран преподавател и официален треньор за България на имплантните системи Camlog, Swiss и Mirage, Italy.

Член е на: БЗС, СБЗ, АДМБ, Accademia Di Implantologia e Parodontologia Italy /AIPI/; ROYAL Society of Medicine, UK.

Основател и председател на Дентален Клуб за Клинични Дискусии.

Д-р Пламен Бързашки работи в областта на имплантологията, пародонталната хирургия и естетичните възстановявания.

Участвал е в много следдипломни квалификационни курсове в различни области.