Локация

МБАЛ "Надежда" – най-модерният медицински комплекс в страната.

МБАЛ Надежда София, ул. Блага вест 3

гр. София

БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ